رئیسی: شکست آمریکا علیه ایران نمونه بارزی از ناپایداری ظلم است

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
رادیو زمانه - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
خبر آنلاین - ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: ناپایداری رئیسی نمونه