مردم از کدام دستگاه‌ها بیشتر شکایت دارند؟

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: در سال گذشته بیشترین شکایت از سازمان تأمین اجتماعی با ۳۵ هزار و ۹۳۰ دادخواست بوده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۱ هزار و ۹۷۰ مورد بوده است

منابع خبر