لزوم افزایش جمعیت دوچرخه سوار در پایتخت

خبرگزاری میزان -

شهردار تهران گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که جمعیت دوچرخه‌سواران پایتخت را از کم‌تر از ۱ درصد به ۵ درصد برسانیم

منابع خبر
لزوم افزایش جمعیت دوچرخه سوار در پایتخت خبرگزاری میزان -