عزم استانداری تهران برای تحکیم روابط اقتصادی با روسیه

خبرگزاری میزان -

استاندار تهران گفت: استان تهران از منابع مختلف عظیمی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و تولیدی برخوردار است که می‌توان با بهره گیری از این ظرفیت‌ها در راستای تعمیق روابط بین ایران و روسیه گام‌های جدی برداشت

منابع خبر
عزم استانداری تهران برای تحکیم روابط اقتصادی با روسیه خبرگزاری میزان -