برنامه آمادگی در برابر سیلاب در تهران مورد توجه قرار گیرد

خبرگزاری میزان -

رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی تهران از شهرداری خواست برنامه آمادگی در برابر سیلاب در تهران را مورد توجه جدی قرار دهد و تاکید کرد: از شهرداری تهران می‌خواهم گزارشی از میزان آمادگی شهرداری در برابر سیلاب‌های مخاطره‌آمیز به شورای شهر ارسال کند

منابع خبر
برنامه آمادگی در برابر سیلاب در تهران مورد توجه قرار گیرد خبرگزاری میزان -