حکم ۶۰ میلیاردی تعزیرات برای گرانفروشی مواد اولیه کفش در تبریز

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکویمت ۶۰ میلیارد ریالی مدیرعامل یک شرکت به دلیل گرانفروشی مواد اولیه کفش در تبریز خبر داد

منابع خبر