حکم ۶۰ میلیاردی تعزیرات برای گرانفروشی مواد اولیه کفش در تبریز

خبرگزاری میزان -

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکویمت ۶۰ میلیارد ریالی مدیرعامل یک شرکت به دلیل گرانفروشی مواد اولیه کفش در تبریز خبر داد

منابع خبر
حکم ۶۰ میلیاردی تعزیرات برای گرانفروشی مواد اولیه کفش در تبریز خبرگزاری میزان -