ناپدیدشدگان سیاسی در ایران، انکار و مسئولیت ناپذیری حکومت

ناپدیدشدگان سیاسی در ایران، انکار و مسئولیت ناپذیری حکومت
گویا
بی بی سی فارسی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

نام و پرونده ۵۲۲ نفر که طی ۳۸ سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران به شکل قهری ناپدید شده‌اند در گروه کاری ناپدید شدگان سازمان ملل ثبت شده که حدود ۱۰۰ نفر از این تعداد زن هستند

منابع خبر