دانشگاه رامین خوزستان فاقد خوابگاه متاهلی است

دانشگاه رامین خوزستان فاقد خوابگاه متاهلی است
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۴ روز قبلکوچک‌زاده، معاون دانشجویی دانشگاه رامین خوزستان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص ظرفیت اسکان خوابگاه‌های دانشجویی گفت: خوابگاه‌های دانشگاه رامین از ظرفیت کافی برای اسکان دانشجویان برخوردارند و از این رو نیاز به ایجاد و راه اندازی خوابگاه جدیدی در سال ۹۹ در دانشگاه نداریم

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز