توجه به ورزش همگانی در دستور کار دستگاه‌ها باشد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

قزوین - ایرنا -دستگاه‌های اجرایی استان به ورزش همگانی، توجه داشته و زمینه تشویق مردم به ویژه کارمندان دولت را به آن فراهم کنند

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸