رهبران اربیل روابط با اسرائیل را تکذیب نکردند

رهبران اربیل روابط با اسرائیل را تکذیب نکردند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ خرداد ۱۴۰۱دریافت ۸ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: اسرائیل رهبران اربیل تکذیب