تانکرهای حامل سوخت ایرانی وارد لبنان شدند

تانکرهای حامل سوخت ایرانی وارد لبنان شدند
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۲۰ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: ایرانی لبنان حامل سوخت

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰