عکس هوایی از مسجد کوفه دریک قرن پیش

عکس هوایی از مسجد کوفه در یک قرن پیش
تابناک
الف - ۲۹ مرداد ۱۳۹۰

الف:عکس هوایی از مسجد کوفه که در وسط «خان الوقف» قرار دارد و در پایین تصویر صحن و حرم مسلم دیده می شود. این عکس در سال ۱۹۱٥ گرفته شده است

منابع خبر

اخبار مرتبط