فعال شدن آتشفشان فوئگو در گواتمالا + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۱۳ فروردین ۱۴۰۱به تازگی، آتشفشان فوئگو در گواتمالا، به دلیل برخورد صاعقه با دهانه آتشفشان، فعال شده است.
در فیلم زیر، لحظه فوران این آتشفشان را مشاهده می‌کنید.

بیشتر بخوانید

کد ویدیو دانلود

فیلم اصلی     باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۵ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۳ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۶ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۶ بهمن ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۵ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۱۳ فروردین ۱۴۰۱