اقامه نماز جمعه قم، فردا به امامت آیت الله اعرافی

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
منابع خبر

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸