دلیل بازداشت بسیاری از ایرانیان در خارج 'بی توجهی به مسائل بدیهی است'

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند
اخبار روز
بی بی سی فارسی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

یک مقام بلندپایه کنسولی در وزارت خارجه ایران گفته که دلیل بازداشت بسیاری از ایرانیان در خارج از این کشور "بی توجهی به مسائل پیش پا افتاده و بدیهی است." آخرین آمار رسمی ایرانیان زندانی در خارج مربوط به سال پیش است که ۶ هزار نفر عنوان شده بود

منابع خبر