دلیل بازداشت بسیاری از ایرانیان در خارج 'بی توجهی به مسائل بدیهی است'

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند
اخبار روز
بی بی سی فارسی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵


 اخبار روز - حکومت زبان به اعتراف گشوده است. بعد از ۲۸ سال، به قتل عام گسترده در زندان های سیاسی ایران اعتراف می کنند. این اعتراف، هر چند با قیافه ای حق به جانب و مصمم صورت می گیرد، و با توجیهات کثیف از جنس همان اعدام ها همراه است، اما همانند حباب بر آب است. هیچ کس در قتل عام هزاران زندانی سیاسی دست بسته، حق را به جانب قاتلین و اعدام کنندگان نخواهد داد.
حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته و کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است.

"این اعتراف، هر چند با قیافه ای حق به جانب و مصمم صورت می گیرد، و با توجیهات کثیف از جنس همان اعدام ها همراه است، اما همانند حباب بر آب است"می کوشند با توسل به سیاست های سازمان مجاهدین کشتارها را توجیه کنند. آن ها در این توجیهات واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. نامی از آن ها نمی برند زیرا نمی توان حتی با توجیهات امروز حکومتی ها اعدام آن ها را - که ربطی به «سیاست منافقین» نداشت، مشروع جلوه داد.
این سنگر نیز فرو خواهد ریخت.

در فهرست زیر نام صدها تن از زندانیان سیاسی سازمان های چپ که در سال های دهه ی شصت توسط حکومت اسلامی اعدام شده اند را می توان مشاهده کرد.

این فهرست در صفحه ای به نام «خاوران مجازی» توسط «سایت بیداران» جمع آوری شده است و تنها بخشی از سلسله ی بی پایآن اعدام های دهه ی شصت را نمایش می دهد.
اسامی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند:

www.bidaran.net

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ ساعت قبل
خبرنامه ملی ایرانیان - ۵ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز