هجوم نیروهای امنیتی باعث سقط جنین یک زن شد

به دلیل هجوم خشونت آمیز شبانه مأموران اطلاعات سپاه  همسر شاپور رشنو جنین سه ماهه اش را از دست داد
پیک ایران
رادیو زمانه -

در هنگام هجوم نیروهای امنیتی به خانه شاپور رشنو، بر اثر ترس و فشار عصبی ناشی از هجوم تعداد زیاد نیرو‌ها، همسر این فعال مدنی فرزند خود را از دست داد.

منابع خبر
هجوم نیروهای امنیتی باعث سقط جنین یک زن شد رادیو زمانه -
سقط جنین همسر شاپور رشنو در جریان بازداشت او اخبار روز -