چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش نفت و گاز بررسی شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

تهران- ایرنا- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در بخش نفت و گاز را بررسی کرد

منابع خبر
چالش ها و راهکارهای رونق تولید در بخش نفت و گاز بررسی شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ تیر ۱۳۹۸