عوامل نزاع دسته جمعی و مسلحانه شهرستان ثمرین در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شدند

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

عتباتی از دستگیری تمامی عوامل شرکت کننده در نزاع دسته جمعی و مسلحانه در شهرستان ثمرین در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد

منابع خبر