یارانه کمک معیشتی به حساب جاماندگان واریز شد

یارانه کمک معیشتی به حساب جاماندگان واریز شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱دریافت ۱۰ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

عصر اعتبار - ۹ خرداد ۱۴۰۰
عصر اعتبار - ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
عصر اعتبار - ۶ فروردین ۱۳۹۹
عصر اعتبار - ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
عصر اعتبار - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: یارانه واریز

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱