افزایش نرخ خدمات تاکسی‌های اینترنتی منتفی شد

افزایش نرخ خدمات تاکسی‌های اینترنتی منتفی شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱دریافت ۹ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبر آنلاین - ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ مرداد ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ آذر ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: اینترنتی تاکسی

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱