یک هفته بدون مرگ کرونایی در ۴ استان ایران + جزییات

یک هفته بدون مرگ کرونایی در ۴ استان ایران + جزییات
ایسنا
ایسنا - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

عکس خبر آرشیوی است.

در هفته ۱۱۳ همه‌گیری کووید ۱۹ در کشور، چهار استان هفته‌ای بدون مرگ‌های کرونایی را گذرانده‌اند و همچنین کاهش موارد مثبت متوفی ناشی از این بیماری در هفته اخیر در ۲۳ استان دیگر گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته ۱۱۳ همه‌گیری، نشان می‌دهد که چهار استان ایلام، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، هفته اخیر را بدون مرگ کرونایی سپری کرده‌اند. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر شاهد افزایش بیماران بستری در یک استان کشور، یعنی استان سمنان بوده‌ایم. همچنین کاهش موارد مثبت متوفی در هفته اخیر در ۲۳ استان کشور گزارش شده است.

در عین حال در هفته ۱۱۳ همه‌گیری کرونا در کشور، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۱۲۱۱۰ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۲۰۹۰  نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۲۰۴ نفر بوده است.

مرور همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور تا پایان هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۱

تهران

در استان تهران تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۷۷۴، تعداد موارد بستری جدید ۴۱۴ و تعداد موارد فوتی‌های جدید ۵۱ نفر بوده است.

همچنین در استان تهران، در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است.

"در هفته ۱۱۳ همه‌گیری کووید ۱۹ در کشور، چهار استان هفته‌ای بدون مرگ‌های کرونایی را گذرانده‌اند و همچنین کاهش موارد مثبت متوفی ناشی از این بیماری در هفته اخیر در ۲۳ استان دیگر گزارش شده است"بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان نزولی بوده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط  کشور بالاتر است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

لرستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پایین‌تر است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط  کشور بالاتر است.

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است.

بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان در این هفته صفر بوده است.

سمنان

روند بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری از حد متوسط کشور پیشی گرفته ومیزان مرگ‌ومیر استان در این هفته صفر بوده است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است.

"همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر شاهد افزایش بیماران بستری در یک استان کشور، یعنی استان سمنان بوده‌ایم"میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر در این هفته صفر بوده است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان نزولی بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان ایستا مانده است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش نشان می‌دهد.

بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور پیشی گرفته است.

فارس

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ استان در حد متوسط کشور است.

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

بوشهر

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است.

"بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.خراسان شمالیدر هفته اخیر روند بستری و فوت استان نزولی بوده است"میزان بروز موارد بستری پایین‌تر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان در این هفته صفر بوده است.

خوزستان

در این هفته موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

قزوین

در این هفته موارد بستری ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصری داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

اصفهان

در این هفته موارد بستری کاهش یافته و موارد فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

گلستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است.

میزان بروز بستری از متوسط  کشور کمتر و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور بوده است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری استان کاهش یافته و فوت ثابت مانده است. میزان بروز استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

زنجان

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر نشان می‌دهد. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است.

"میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط  کشور بالاتر است.یزددر هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است"میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر شاهد افزایش بیماران بستری ناشی از کرونا در «یک» استان کشور بوده‌ایم. همچنین کاهش موارد مثبت متوفی در هفته اخیر در ۲۳ استان کشور گزارش شده است.

انتهای پیام

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ آبان ۱۳۹۹
تابناک - ۲۱ آذر ۱۴۰۰