حضور گسترده مردم جنوب کرمان برای استقبال از رئیس جمهور

حضور گسترده مردم جنوب کرمان برای استقبال از رئیس جمهور
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱دریافت ۱۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: رئیس جمهور کرمان جنوب

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۲۱ مرداد ۱۴۰۱