اجرای طرح ساماندهی کارگران فصلی در سمنان

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری میزان - ۲۲ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۲۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
باشگاه خبرنگاران - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸