ادامه فوج‌لرزه‌های هرمزگان و فارس/استان گلستان با زلزله‌۴.۹ لرزید

ادامه فوج‌لرزه‌های هرمزگان و فارس/استان گلستان با زلزله‌۴.۹ لرزید
ایسنا
ایسنا - ۳ تیر ۱۴۰۱

در هفته گذشته علاوه بر ادامه دار بودن خوشه‌های لرزه‌ای استان هرمزگان، استان فارس نیز با خوشه های لرزه‌ای مواجه شد و علاوه بر اینها استان سیستان و بلوچستان با زلزله ۳.۳ و استان گلستان با زلزله ۴.۹ لرزیدند.

به گزارش ایسنا، در هفته گذشته فوج لرزه‌های بندر چارک ادامه داشت و در کنار آن شاهد خوشه‌های لرزه‌ای در بندر مقام و پارسیان این استان نیز بودیم.

در کنار آن لامرد استان فارس نیز دستخوش فوج لرزه‌ها شد به گونه‌ای که زلزله‌هایی با قدرت ۳.۴، ۲.۷، ۲.۹، ۲.۵ریشتر و دو زلزله ۳.۴ و ۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ،زلزله ۳.۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین،زلزله ۳.۴ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین در این منطقه به ثبت رسید.

همچنین در "سرجنگل" استان سیستان و بلوچستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۷ کیلومتری زمین به ثبت رسید.

علاوه بر اینها در "خوست" کشور افغانستان نیز زلزله ای به بزرگای ۶.۱ به ثبت رسید که به گفته محققان زلزله شناسی هر چند این زلزله از زلزله های خوشه ای ایران فاصله زیادی دارد، ولی به نظر می‌رسد زلزله افغانستان ناشی از تنش های تکتونیکی ایران باشد.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۸ خرداد

"ملاثانی" استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ ریشتر در عمق ۱۸ کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۰ کیلومتری ملاثانی، ۱۷ کیلومتری ویس و ۳۷ کیلومتری گوریه این استان گزارش شد. وقوع زلزله ۲.۹ و ۲.۵، ۲.۷، ریشتر از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در "بندر چارک" استان هرمزگان زلزله‌های ۲.۹، ۲.۸،  ۳.۸ ریشتری در عمق ۹ کیلومتری زمین، و زلزله ۳.۱ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ، زلزله ۳.۷ ریشتری در عمق ۲۲ کیلومتری زمین ،زلزله ۳.۳ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری زمین ، زلزله۴.۷ در عمق ۲۰ کیلومتری زمین، زلزله ۴.۵ ریشتری در عمق ۲۰ کیلومتری زمین به ثبت رسید.

در کوشکنار استان هرمزگان نیز زلزله ۲.۸ ریشتری رخ داد.

یکشنبه ۲۹ خرداد

در "بندر چارک" زلزله‌های ۳.۳ در عمق ۱۷ کیلومتری زمین، ۳.۱ در عمق ۱۴ کیلومتری زمین به ثبت رسیدند.

در "کوخرد" استان هرمزگان زلزله ۲.۹ رخ داد.

دوشنبه ۳۰ خرداد

در" سیس " استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶ریشتری، در "ملاثانی" استان خوزستان زلزله ۲.۷ ریشتری رخ داد.

در "بندر چارک" استان هرمزگان زلزله ۳.۷ ریشتری در عمق ۲۳ کیلومتری زمین رخ داد.

"مراوه تپه" استان گلستان با زلزله‌ای به بزرگای ۴.۹ ریشتر در عمق ۱۶ کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۶۴ کیلومتری مراوه تپه، ۸۸ کیلومتری گلی‌داغ و ۹۸ کیلومتری داشلی‌برون این استان بوده است.

سه‌شنبه ۳۱ خرداد

در "بندر چارک" زلزله‌هایی با قدرت ۲.۹،۲.۸، ۲.۶، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و زمین لرزه ای با قدرت ۳.۸ ریشتر در عمق ۱۸ کیلومتری زمین به ثبت رسید.

"لنگرود" استان گیلان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۳۸ کیلومتری لنگرود، ۳۸ کیلومتری رودسر و ۴۱ کیلومتری کومله این استان گزارش شد.

در "میرآباد" استان آذربایجان غربی نیز زلزله ۲.۹ریشتری رخ داد و "زرآباد" استان آذربایجان غربی با زلزله ۲.۷ ریشتری لرزید.

چهارشنبه اول تیر

در "بندر چارک" استان هرمزگان، زلزله‌هایی با قدرت ۲.۹،۲.۶، ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۸ کیلومتری زمین رخ داد و زلزله ۳.۹ ریشتتری در عمق ۲۸ کیلومتری زمین و زلزله ۴.۱ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد.

"بندر مقام" استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۵.۲ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون این زمین‌لرزه در ۲۴ کیلومتری بندرمقام و ۲۸ کیلومتری پارسیان استان هرمزگان و ۳۳ کیلومتری لامرد استان فارس بوده است.

در "پارسیان" استان هرمزگان بعد از سه زلزله ۲.۷ و سه زلزله ۲.۸ ، زلزله دیگری به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین به ثبت رسید که کانون آن در ۲۱ کیلومتری پارسیان و ۳۱ کیلومتری بندر مقام استان هرمزگان و ۲۹ کیلومتری لامرد استان فارس بوده است. وقوع زلزله ۴.۷ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین،زلزله ۳.۴ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

"لامرد" استان فارس بعد از دو زلزله ۲.۸ و ۲.۹، با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ ریشتر در عمق ۵ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۱۴ کیلومتری لامرد و ۳۲ کیلومتری وراوی استان فارس و ۱۸ کیلومتری پارسیان استان هرمزگان بوده است.وقوع زلزله‌های ۲.۷، ۲.۹، ۲.۵ ریشتری و دو زمین لرزه ۳.۴ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین،زلزله ۳.۳ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین،زلزله ۴ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین،زلزله ۳.۳ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین،زلزله ۳.۴ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در "تازه آباد" استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ ریشتری، در منطقه "جناح" استان هرمزگان زلزله ۳.۹ریشتری ، در "لومار" استان ایلام زلزله ۲.۵ریشتری، در "شهداد" استان کرمان زلزله ۲.۵ریشتری، در "فارغان" استان هرمزگان زلزله ۲.۷ریشتری،در "حصارگرمخان" استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹ریشتری، در" آقکند" استان آذربایجان شرقی دو زلزله ۲.۶ریشتری رخ داد.

در "سرجنگل" استان سیستان و بلوچستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر در عمق ۷ کیلومتری زمین به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۴۰ کیلومتری سرجنگل، ۷۸ کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل و ۸۹ کیلومتری نوک آباد این استان بوده است.

در "فارغان" استان هرمزگان زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۲۹ کیلومتری فارغان، ۳۷ کیلومتری فین و ۴۵ کیلومتری قلعه قاضی این استان بوده است.

"کوخرد" استان هرمزگان زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۷ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز آن در ۹ کیلومتری کوخرد، ۲۰ کیلومتری جناح و ۲۵ کیلومتری بستک این استان به ثبت رسید.

پنج شنبه ۲ تیر

"پارسیان" استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای ۴.۲ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

بندر مقام استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری تجربه کرد.

"بندر چارک" استان هرمزگان زلزله ۳.۶ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

"دوبرجی" استان هرمزگان با زمین‌لرزه ای به بزرگای ۳.۷ ریشتر در عمق ۲۵ کیلومتری زمین لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در ۱۸ کیلومتری دوبرجی، ۳۵ کیلومتری رستاق و ۴۰ کیلومتری درز این استان گزارش شد.

در "سی سخت" استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹ریشتری و در "نایبند" استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵ ریشتری به ثبت رسید.

جمعه ۳ تیر

در "بندر چارک" استان هرمزگان زلزله ۳.۹ ریشتری در عمق ۸ کیلومتری زمین،زلزله ۳.۱ ریشتری در عمق ۱۸ کیلومتری زمین،زلزله  ۳.۴ ریشتری در عمق ۱۸ کیلومتری به ثبت رسید.

در "راور" استان کرمان زلزله ۲.۵ریشتری، در "خلیفان" استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ریشتری،در "فین" استان هرمزگان زلزله ۲.۸ ریشتری رخ داد.

"لامرد" استان فارس نیز با زلزله ۳.۷ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید.

انتهای پیام

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۱۷ آبان ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۶ فروردین ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز