انتقاد رئیس جمهور از نبود صنایع تبدیلی دامپروری در بجنورد

انتقاد رئیس جمهور از نبود صنایع تبدیلی دامپروری در بجنورد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ تیر ۱۴۰۱دریافت ۱۶ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۷ اسفند ۱۳۹۹

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲ تیر ۱۴۰۱