سفرهای استانی برای چابک‌سازی دولت است

سفرهای استانی برای چابک‌سازی دولت است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ تیر ۱۴۰۱دریافت ۱۶ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری دانشجو - ۲ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: چابک