محل دپوی پسماندهای شهر قائمیه پاکسازی شد

محل دپوی پسماندهای شهر قائمیه پاکسازی شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹دریافت ۱۷ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: پاکسازی قائمیه

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۲۸ دقیقه قبل
باشگاه خبرنگاران - ۲۸ دقیقه قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹