محل دپوی پسماندهای شهر قائمیه پاکسازی شد

محل دپوی پسماندهای شهر قائمیه پاکسازی شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳ روز قبلدریافت ۱۷ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: پاکسازی قائمیه