لحظه شناسایی جسد مالک ساختمان متروپل توسط خانواده‌اش

لحظه شناسایی جسد مالک ساختمان متروپل توسط خانواده‌اش
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۴ خرداد ۱۴۰۱دریافت ۲۹ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: ساختمان متروپل لحظه مالک

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۴ خرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۴ خرداد ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۴ خرداد ۱۴۰۱